Blanketter


Ansökan om att hyra ut lägenheten i 2:a hand


Förslag till hyreskontrakt i 2:a hand


Bredbandsbeställning


Inträde i föreningen

Andrahandsuthyrning


För att underlätta för bostadsrättsföreningen vid godkännande av andrahandshyresgäst måste vi begära följande information och handlingar.


1. Skriftlig ansökan med klausul om föreningens godkännande*


2. Undertecknat hyresavtal med klausul om föreningens godkännande*


3. Tidsintervall. Maximalt 1 år. Beslut om förlängning kan ske med 2 månaders varsel*


4. Orsak till att andrahandsupplåtelsen skall ske. Ex arbete på annan ort. Skriftligt intyg*


5. Kontaktuppgifter till både upplåtaren och hyresgästen under uthyrningsperioden*


Information om den tilltänkta hyresgästen*


a) Anställningshandlingar med inkomstuppgift på den tilltänkta hyresgästen.


b) Kopia på id-handling på den tilltänkta hyresgästen.


c) Tillstånd att ta kreditupplysning på den tilltänkta hyresgästen.


d) Separat borgenshandling gällande föreningens gemensamma faciliteter.


Information till din kreditgivare. Gäller lägenhet som är pantsatt.


a) Kopia på avtal kommer att tillsändas din bank eller kreditgivare.


* Obligatoriska uppgifter