Gemensam el

Inom föreningen är gemensam el installerad sedan våren 2019, individuell mätning av förbrukningen sker för respektive lägenhet.

Föreningen har ett stort abonemang och debiterar resp. medlem för förbrukningen på avin tillsammans med månadsavgiften.


Varje lägenhet har ett användarnamn och lösenord som delas ut i brevlådan vid start av system. Nedan finns manual för hur du loggar in för att se din egna förbrukning.

Tillsammans med lösenord finns vilken webbadress ni skall ange för logga in.