Kontakt

Föreningen


Adress: Vitemöllegatan 7H

Postnr: 21442 Malmö


Telefonnr: 0760-148626

E-mailadress: info@svenskafolkbyggen.se

Skrivelser: Felrapporter, brev och ansökningar mm lägges i brevinkastet vid källardörren i H trappan.


HSB Malmös fastighets- och trygghetsjour


Telefonnummer till fastighetsjouren är: 010-442 30 00

jourtider är 16:00-07:00 vardagar samt dygnet runt på helger. Observera att du först kommer till en telefonsvarare på HSB Malmö. Där ska du välja knappval 1 för att komma till fastighetsjouren.


OBS! vid fel på dagtid(07:00-16:00) skall du först och främst kontakta vår fastighetsskötare Sekant Fastighetsservice på telefon 040-611 00 84.