Passersystem

Föreningen har installerat ett elektroniskt passersystem på de flesta dörrarna i fastigheten som även innefattar tvättstugor och bokningssystem för dessa. I framtiden finns även möjlighet för bokning av festlokalen i detta system.


System använder sig av brickor, även kallat taggar, som resp lgh fått ut tre styck.  Önskar man fler så går det att tilläggsbeställa för en kostnad av 300:-/bricka. (juli 2015)


Varje bricka är unik och system håller reda på vilken bricka som får öppna vilka dörrar och under vilka tider.


För att öppna dörr i entré så placerar man brickan framför tangenterna på nyckelsymbolen och är man behörig så tänds grönt och dörren går att öppna.


På andra dörrar sitter läsaren, nyckelsymbol, vid trycke på dörrblad och funkar på samma sätt. På dessa dörrar behöver man bara bricka från den låsta sidan, dvs komma in i lokal och från insidan trycker man bara ner handtaget.


Generellt gäller att boende i respektive trappa har tillgång med sina brickor till sin trappuppgång och alla dörrar till källare dygnet runt, inpassering från resp trappa till vind är möjligt mellan kl 6 till kl 23 varje dag, grinden på gården dygnet runt - samt bokning av tvättstuga.


Besökare till boende kan öppna dörren till entré med kod, kl 6 til kl 23 varje dag, som är olika för alla trappor - och denna kod är utdelad till boende i brevlådan. Besökskod som gäller för trappa A och trapp B gäller även för grinden på gården dygnet runt så gäster kan komma ut.


När man slagit in den fyrsiffriga koden ska man inte glömma att trycka på OK-tangenten som sitter i nedre högra hörnet på tangentbordet - annars öppnar inte dörren.


Övriga som tidningsbärare, post, bring, servicepersonal mfl har fått egna brickor av föreningen för att kunna utföra sina jobb.


Lämna inte ut koder till någon du inte känner. Att man har olika koder och tidsstyr vissa dörrar är för att öka säkerheten av att slippa obehöriga i fastigheten om någon fått tag i en kod eller en bricka.


Det är viktigt att man omedelbart spärrar brickor som kommer i orätta händer, eller misstanke om att så skett.


Kontakta styrelsen direkt eller logga in på portalen för tvättbokning där det även finns en flik för nyckelhantering - där kan man själv spärra en bricka.


Brickor som man själv spärrar kan man inte själv ta bort spärr på om man återfår den - men styrelsen kan göra detta så släng inte brickan ifall ni återfår den.


Vid strömavbrott har system underhållsladdad batteribackup som går in och försörjer system.


System lagrar händelser 14 dagar av tekniskt syfte för att kunna se ev fel som inträffar - dessa loggar kräver speciell behörighet för att se i enlighet med datainspektionens riktlinjer.


Naturligtvis så krävs det alltid viss intrimning och service av system som det vi installerat och vi kommer ha ett serviceavtal med Amentus AB som installerat system - och på så sätt hålla vår säkerhet på topp så vi slipper obehöriga i fastighet.  All beställning av extra brickor och felanmälan mm sker via styrelsen.


Märker ni något som verkar fel eller någon dörr som krånglar är det viktigt att alltid anmäla detta direkt till vaktmästare eller styrelsen så åtgärd kan ske direkt. Vid insidan av dörrarna sitter en dosa och där står Dörr xx vilket är dörrens beteckning i system - ange gärna den beteckning vid felanmälan.