Personuppgiftshantering

Information gällande personuppgiftshantering


Personuppgiftsansvarig för föreningen är styrelsen och den kontaktar du enklast via mejl på info@svenskafolkbyggen.se, alternativt så hittar du styrelsemedlemmarna via uppgifterna på informationstavlan i trapphuset

Personuppgifter som behandlas är namn, adress, personnummer och i vissa fall mejl, telefonnummer och videoinspelning.
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att föreningen ska kunna uppfylla avtal om medlemskap, samt möjliggöra kontakt med medlemmen.
Gällande kameraövervakning av miljöhus så är syftet att öka tryggheten för medlemmarna och förebygga brott.
Mottagare av personuppgifterna(förutom videoinspelning) är även SBC som är föreningens ekonomiska förvaltare. Hur SBC hanterar personuppgifter går att läsa på deras hemsida www.sbc.se


Personuppgifterna sparas under tiden som personen är medlem eller så länge ekonomisk skuld till föreningen finns.
Video raderas efter två månader.Som medlem har ni rätt till att:

  • Få tillgång till era personuppgifterna.

  • Få felaktiga personuppgifter rättade.

  • Få era personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

  • Få veta hur länge personuppgifterna kommer lagras.

  • Lämna in klagomål till Datainspektionen.


För annan frågeställning hänvisar styrelsen till Datainspektionen www.datainspektionen.se där dataskyddsförordningen går att finna i sin helhet.